Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 9, 2014

Η θεωρία του πληθωρισμού και το πολυσύμπαν

Εικόνα
Στο πολυσύμπαν τα παράλληλα σύμπαντα γεννούν παράλληλα σύμπαντα που γεννούν παράλληλα σύμπαντα